teszt

Általános Szerződési Feltételek

Köszönjük, hogy felkereste oldalunkat és vásárlásával

megtisztel bennünket!

Az Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a BrillMasters Hungary Zrt (4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy. u. 42. 1. em. 4. Adószám: 27034657-2-15), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket, a BrillMasters webáruház szolgáltatásait igénybe vevő fogyasztó (a továbbiakban: Vásárló) jogait és kötelezettségeit.

Jelen ÁSZF a BrillMasters Hungary Zrt. valamennyi, a www.brillmasters.com honlapon (a továbbiakban: Webáruház) elérhető és megvásárolható árucikkére érvényes. A Webáruház használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, amelyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. A szerződés kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek). A BrillMasters Hungary Zrt. a megkötendő szerződést nem rögzíti, a szerződés utóbb nem lesz hozzáférhető.

A Webáruház használata, illetve a webáruházban történő regisztráció során Önnek, mint vásárlónak (a továbbiakban: Vásárló) lehetősége van a mindenkor hatályban lévő Általános Szerződési Feltételeket megismerni, és azokat az ÁSZF elfogadásáról szóló nyilatkozat melletti üres négyzetre történő kattintás útján tett nyilatkozatával elfogadni. Ezen elfogadó nyilatkozat megtételével a Vásárló elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket, tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat. Vásárlás a Webáruházban csak az ÁSZF elfogadásával lehetséges.

Szolgáltató adatai:

Név: BrillMasters Hungary Zrt.

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy. u. 42. 1. em. 4.

Adószám: 27034657-2-15

Cégjegyzékszám: 15 10 040441

Levelezési cím, panaszkezelés: 3501 Miskolc, Pf: 46.

E-mail:  ertekesites@brillmasters.com

Telefonszám: 06 46 542-580

Weboldal: www.brillmasters.com

 

Tárhelyszolgáltató

Név: Websupport Magyarország Kft.

Levelezési cím: 1063 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

E-mail cím: support@websupport.hu

Telefonszám: 06 22 787-674

1.       Alapvető rendelkezések

1.1.             A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2.            Jelen ÁSZF alkalmazásában fogyasztónak az a 18. életévét betöltött természetes személy minősül, aki a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerint szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el.

1.3.            Szolgáltató jogosult előzetes figyelmeztetés nélkül az Általános Szerződési Feltételeket bármikor megváltoztatni, akár úgy is, hogy a Webáruházat más domain név alá helyezze át. Az új, módosított ÁSZF akkor lép hatályba, amikor azt a Szolgáltató a https://Brillmasters.com/afsz oldalon közzéteszi. A Vásárló a szerződéskötéskor hatályos ÁSZF-et a  regisztráció/megrendelés során az ÁSZF elfogadásáról szóló nyilatkozat melletti üres négyzetre történő kattintás útján tett nyilatkozatával fogadja el. Minden vásárlásra a szerződéskötéskor hatályos ÁSZF irányadó, amelyet a Vásárló jelen pontban foglaltak szerint fogad el, így válik a vásárláskor hatályos ÁSZF a felek szerződésének részévé. Az ÁSZF módosítása nem hat ki a módosítás közzétételét megelőzően kötött szerződésekre, nem jelenti azok Szolgáltató részéről történő egyoldalú módosítását. A Szolgáltató által módosított ÁSZF csak a módosítás közzétételét követően kötött szerződésekre, eszközölt vásárlásokra irányadó.

1.4.            A Webáruházban történő vásárlás útján létrejött szerződés kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásba foglalt szerződésnek. A Szolgáltató a megkötendő szerződést nem rögzíti, a szerződés utóbb nem lesz hozzáférhető

1.5.            A szerződéskötés nyelve a magyar

1.6.            A Szolgáltató a Webáruház útján viszonteladó részére, tovább értékesítés céljából történő értékesítést nem végez. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy megtagadja a megrendelés visszaigazolását és az adásvételi szerződés megkötésére irányuló ajánlat elfogadását azzal a Vásárlóval szemben, akinek – az általa leadott megrendelések adatai alapján – viszonteladói minősége valószínűsíthető.

 

2.      Regisztráció és megrendelés

2.1.             A Vásárló a Webáruházban regisztrált vásárlóként vagy regisztráció nélkül, „vendégként”     vásárolhat.

2.2.             A Vásárló regisztráció útján személyes ügyfélfiókot (Saját Fiók) hozhat létre. A regisztráció elindítása a honlap főoldalán található „Fiókom” ikon alatt a ,,Regisztráció” fülre kattintva indítható el. A regisztráció során szükséges megadnia az ott kért személyes adatait: Vezetéknév, Keresztnév, E-mail cím, jelszó. A „Felhasználó létrehozása” gombra kattintva létrejön személyes ügyfélfiókja.

2.3.            A Szolgáltató hírlevelére a Vásárló a saját e-mail címe megadásával iratkozhat fel, amelyről a bármikor leiratkozhat.

2.4.             A Vásárlónak lehetősége van arra, hogy regisztráció és ügyfélfiók létrehozása nélkül vendégként hozzon létre megrendelést.

2.5.            A Vásárló a weboldalon történő regisztráció/vásárlás során az ÁSZF, illetve a Adatkezelési tájékoztató elfogadásáról szóló nyilatkozat melletti üres négyzetre történő kattintás útján tett nyilatkozatával kijelenti, hogy elfogadja a jelen ÁSZF-t, amit a Szolgáltató a weboldalon közzétett, továbbá az adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

2.6.            A Vásárló a vásárlás/megrendelés/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben a Vásárló más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

2.7.             A Szolgáltatót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

2.8.            A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Vásárló a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

 

3.    Megvásárolható termékek kínálata

 3.1.        Termékkínálatunkban szerepelnek háztartási tisztítószerek, felmosószerek, fertőtlenítő hatású oldatok.

3.2.         Az egyes termékek neve alatt feltüntetésre kerül a termék eladási ára, a termék megnevezése és kiszerelése. A termékre vonatkozó további, részletes információk – így a termék részletes leírása, a termékjellemzők, a termékkel kapcsolatos figyelmeztetések, a termék összetevői, a termék használatával kapcsolatos információk, a termék gyártójának adatai, biztonsági adatlapja – a termék képére vagy megnevezésére kattintással, a termékhez tartozó oldalon érhetők el „Használat”, „Jellemzők” „Adatlap” megjelöléssel. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a webáruházban feltüntetett termékinformációk pontosak legyenek, mindemellett kérjük minden esetben olvassa el a terméken található címkét és ne hagyatkozzon kizárólag a weboldalon található információkra.

3.3.        A Webáruház termékek oldalán megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

3.4.       Felhívjuk Vásárlóink figyelmét, hogy előfordulhat, hogy a Webáruházban szereplő termék(ek) a feltüntetett információk ellenére raktári készletünkben már nem, vagy nem a feltüntetett mennyiségben áll(nak) rendelkezésünkre.

3.5.        A Webáruházban szereplő termékekre vonatkozóan megjelenített eladási árak magyar forintban értendők és tartalmazzák a vonatkozó jogszabályokban előírt adókat, Általános forgalmi adót (ÁFÁ-t). A Szolgáltató magyar forinton kívül más fizetőeszközt (pl.eurot) nem fogad el.

3.6.        A Webáruházból történő megrendelésnek alsó értékhatára (megrendelési minimum) nincs, felső értékhatára megrendelésenként 50.000 Ft (ötvenezer forint).

3.7.        A Webáruházban feltüntetett eladási árak szállítási költséget nem tartalmaznak. A Vásárló által megrendelt termék(ek) megadott csomagpontra történő kiszállításért a Szolgáltató 30.000 Ft (harmincezer forint) vásárlási érték felett szállítási költséget számít fel. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

3.8.       Amennyiben cégként vagy közületi és/vagy mennyiségi és/vagy értékhatárt meghaladó megrendelést szeretne leadni, kérjük előzetesen vegye fel  ügyfélszolgálatunkkal a kapcsolatot.

 

4.     Vásárlás, rendelés menete

4.1.       A Webáruházból történő megrendelésre minden nap 0-24 óra között van lehetőség a honlapcím oldalon keresztül.

4.2.        A regisztrált Vásárló e-mail címe és jelszava megadásával jelentkezhet be ügyfélfiókjába. Vendégként történő megrendelés esetén bejelentkezésre nincs szükség.

4.3.       A Vásárló az általa kiválasztott terméket a „Kosárba teszem” feliratra kattintással tudja a virtuális kosarába helyezni, amely nem jelenti a termék lefoglalását. A kosár tartalmát a termék hozzáadását követően 2 napig tároljuk, amennyiben a Vásárló nem folytatja a vásárlást. Ha a Vásárló további termékeket kíván a virtuális kosarához hozzáadni, úgy az oldalon maradva folytathatja vásárlását. Ha úgy dönt, hogy befejezi a tájékozódást, a képernyő jobb felső sarkában található „Kosár” ikonra, majd a „Kosár” gombra kattintva elkezdheti a megrendelés folyamatát. Ekkor megjelenik a kosár tartalma, ahol leellenőrizheti kosarának tartalmát (kiválasztott termék megjelölése, méret és egyéb specifikáció; darabszám; darab/bruttó vételár; fizetendő bruttó vételár, termék fotója, stb.). A kosár oldalon a Vásárló módosítani tudja a megrendelést. A termék mennyiségét növelheti, csökkentheti a termék mellett található „Mennyiség” alatti cellára kattintva. A termék képe melletti  „X”  ikonra kattintva tételt tud törölni a kosárból. A Kosár tartalmának módosítása után a „Kosár frissítése” gombot szükséges használni.  Csomagpontra történő megrendelések esetén egy rendelés maximális súlya a 25 kg töltősúlyt nem haladhatja meg, ez megközelítőleg 22db termék.

4.4.       A Vásárló a megrendelés véglegesítését, a kosár ellenőrzését és a  csomagautomata választását – ahol át kívánja venni a csomagot- követően , a „Tovább a pénztárhoz” feliratra kattintva kezdheti meg. Ezen a felületen – ha vásárlás előtt nem tette meg, akkor -regisztrált vásárlóként bejelentkezhet fiókjába, ellenőrizheti, illetve – szükség esetén – módosíthatja személyes és szállítási adatait, valamint számlázási címét. Amennyiben regisztráció nélkül kíván vásárolni, úgy meg kell adnia a vezetéknevét, keresztnevét, e-mail címét, telefonszámát, számlázási és szállítási adatait és a fizetési módot, valamint az ÁSZF és az Adatkezelési Szabályzat elfogadására vonatkozó jelölőnégyzetek bepipálásával folytathatja a fizetést.

4.5.       A Webáruházban megrendelt termék(ek) kifizetése bankkártyás előre fizetéssel (SimplePay), vagy Csomagponton utánvétellel történő bankkártyás fizetéssel történhet. A vásárló a „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával fogadja el  az utánvéttel történő vásárlás esetén felszámított díjat.

4.6.       A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy egyes esetekben bizonyos fizetési módokat kizárjon, a Vásárlótól bankkártyás előre fizetést kérjen.

4.7.        Vásárló bankkártyás fizetéskor az alábbi Adattovábbítási nyilatkozatot teszi:  Tudomásul veszem, hogy a BrillMasters Hungary Zrt. (4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy. u. 42. 1. em. 4.) adatkezelő által a https://brillmasters.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:

  • név,
  • email cím,
  • telefon,
  • számlázási cím,
  • szállítási cím

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg:  http://simplepay.hu/vasarlo-aff

4.8.       Amennyiben a Vásárló az online megrendelési folyamatot az ott kért adatok megadásával véglegesítette és a “Megrendelés elküldése” gombra rákattintott, akkor megrendelést ad le, mely a Vásárló részéről ajánlatnak minősül. Ezen ajánlat azonban nem jár automatikusan azzal, hogy a Szolgáltató a Vásárló ajánlatát elfogadta. ( lásd.: 4.10. pont )

4.9.       A Vásárló által leadott megrendelések Szolgáltatóhoz történő megérkezését a Szolgáltató legkésőbb 24 órán belül automatikus e-mailben visszaigazolja a Vásárlónak, hogy a Vásárló által elküldött megrendelést megkapta. Amennyiben Ön a megrendelésétől számított 24 órán belül nem kapja meg az automata visszaigazoló e-mailt, úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, mert elképzelhető, hogy megrendelése technikai okok miatt nem érkezett meg rendszerünkbe.

4.10.   Ezt követően 2 munkanapon belül  e-mailben tájékoztatja a Vásárlót, hogy a leadott megrendelést milyen tartalommal tudja teljesíteni. A megrendelés ezen tartalmi visszaigazoló email elküldésével a szerződés- a 4.15.pontban foglalt esetet kivéve- létrejön és a megrendelt termék(ek) kiszállításra kerülnek. A szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősülnek és a Vásárló részéről fizetési kötelezettséget von maga után.  A Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha a megrendelése elküldésétől -számított legkésőbb  két munkanapon belül a megrendelés Szolgáltatóhoz történő megérkezéséről nem kap visszaigazolást. A Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Vásárló rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége, vagy egyéb, a Szolgáltatótól független ok, vagy körülmény miatt a Vásárló nem tud üzenetet fogadni, illetve a Szolgáltató nem tud üzenetet küldeni.

4.11.   A 3.4 pontban foglaltakra tekintettel, előfordulhat, hogy a Szolgáltató valamilyen okból a Vásárló megrendelését részben vagy egészben nem tudja teljesíteni, és a Vásárló megrendelésétől eltérő tartalmú visszaigazoló email-t küld (azaz csak a visszaigazolt tartalommal kész a megrendelést teljesíteni). Ekkor a Vásárlót telefonon megkeresheti a Szolgáltató által fenntartott Ügyfélszolgálat. Ebben az esetben a Vásárló az alábbi lehetőségek közül választhat: a módosított megrendelés teljesítését elutasíthatja, (ebben az esetben a szerződés a Szolgáltató és a Vásárló között létre sem jön), vagy a megrendelést fenntarthatja a Szolgáltató által módosított tartalommal. Jelen pontba foglalt esetekben a Szolgáltató és a Vásárló között szerződés a Vásárlónak a módosított megrendelés fenntartására vonatkozó nyilatkozatával jön létre, amely szintén elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül és a Vásárló részéről fizetési kötelezettséget von maga után.

4.12.   Ha a Vásárló terméke(ke)t helyezett a kosarába, azonban anélkül hagyja el a Webáruházat, hogy a kosárban lévő termékekre vonatkozóan megrendelést adott volna le, a Szolgáltató a kosár tartalmáról e-mailben külön emlékeztetőt nem küld.

4.13.   A Vásárló az adatbeviteli hibákat – kifejezetten személyes adatok, számlázási és szállítási címet – a megrendelés során a fizetés megtörténte előtt bármikor javítani tudja .

4.14.   A megrendelés adatait a Szolgáltató tárolja. Ha a Vásárló megrendelését nyomtatott formában is meg szeretné kapni, akkor kinyomtathatja a megrendelés visszaigazolásáról szóló automatikus email-t.

4.15.   Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától. Jelentős eltérésnek minősül  az adott termék vagy szolgáltatás szokásos piaci értékétől akár pozitív-, akár negatív irányban minimum 20 %-ban történő eltérés.

4.16.   A Szolgáltató tájékoztatja a fogyasztókat, hogy a feltűnő értékaránytalanság (Ptk. 6:98. §) fogalmát a törvény nem határozza meg. A jelen ÁSZF alapján leadott megrendelések esetén a 4.15 pontban ismertetett mértékű hibás ár esetén, feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak is azonnal észlelnie szükséges. A Szolgáltató kijelenti, hogy hibás áron nem kíván terméket értékesíteni. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis, illetve érvénytelen szerződésnek tekintendő.

4.17.    A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 30 nap. Az Eladó késedelme esetén a Vevő jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az Eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a Vevő jogosult a szerződéstől elállni

 

5.     Szállítás

 5.1.       A Vásárlónak lehetősége van szállítási módként FoxPost Csomagpontra történő kiszállítást megjelölni a Vásárló a megrendeléshez szükséges adatok kitöltésekor választhatja ki a számára legmegfelelőbb aktuális Csomagpont helyszínét. Foxpost Csomagpontra szállítható mennyiség: MAX 25kg, megközelítőleg 22 db termék.

5.2.       A megrendelt csomag(ok) feladásáról és a –  választott csomagpontra történő – kiszállítás várható időpontjáról a Vásárlót elektronikus emailben tájékoztatjuk. A szállítás várható határideje a megrendelés felek általi véglegesítésétől számított várhatóan 3-5, de legfeljebb 14 munkanap.

5.3.       A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy előfordulhat, hogy előre nem látható akadály, vagy rendelési túlterheltség miatt (például ünnepi időszakok) nem tudja a szállítást a Megjelölt napon teljesíteni. Erre az esetre a Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Megjelölt napot követően teljesítse a szállítást a Vásárló erről való értesítése mellett, vagy egyéb szállítási napot egyeztessen a Vásárlóval.

5.4.       A megrendelés átvételére a Vásárlónak a Csomagpontba szállítás napjától számított 3 munkanapon belül van lehetősége.

5.5.       A webáruházunk által kapott megrendeléseket kizárólag a(z) FOXPOST csomagküldő kézbesíti az Ön által megadott csomagpontra. Miután a feladást követően a futár átvette a csomagot, a címzett akár 1 munkanapon belül már át is veheti azt a választott célautomatából. A kiszállítási időt elsősorban az automata telítettsége befolyásolja.

5.6.       Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját a csomagponton. Az át nem vett, visszaküldött csomagok esetében a szállítás és visszaszállítás díját a megrendelőre terheljük, újraküldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő kiegyenlítése esetén áll módunkban ismételten elindítani.

5.7.       Nem számít bele a kiszállítási késedelem időtartama a szállítási időtartamba, ha a csomag kézbesítése a címzettnek felróható ok miatt (ideértve többek között, ha: a címzett megtagadja a csomag átvételét, a csomag kézbesíthetetlen, a címzett nem azonosítható, illetve nem lelhető fel, vagy a címzett nem egyenlíti ki az értékutánvétes csomag díját) vagy a címzett kérésére nem történik meg a megadott időpontban.   Amennyiben a Vásárló nem veszi át a megrendelt és szállításra átadott Árut és a jogszabályokban biztosított indoklás nélküli 14 napon belüli elállási szándékát sem jelzi az Eladó felé, megszegi az Eladóval kötött szerződését, amely alapján kötelezettsége az Áru átvétele és ezzel az Eladó teljesítésének elfogadása. Ebben az esetben Eladó megkísérli az Áru ismételt kiszállítását, amennyiben ezt Vásárlóval egyeztetni tudja, de az ismételt kiszállítást szállítási díj fizetéséhez kötheti. Amennyiben az ismételt kiszállítás sikertelen, vagy azt nem lehet a Vásárlóval egyeztetni, mert a Vásárló megtagadja az együttműködést, Eladó jogosult a Vásárlóval kötött szerződést a szerződésszegés miatt azonnali hatállyal felmondani és a sikertelen ki és visszaszállítás költségét kötbérként érvényesíteni Vásárló felé. Felek a szerződés felmondására elfogadják a Vásárló által a rendeléskor használt email, mint kommunikációs forma használatát és rögzítik, hogy a felmondás közlésének időpontja az az időpont, amikor a felmondó levél a Vásárló email fiókjában hozzáférhetővé válik.

5.8.       A szállítási díj magyar forintban értendő és magába foglalja az általános forgalmi adót. 30.000 Ft rendelési összérték felett, amennyiben az összsúly 25 kg  alatt marad – abban az esetben is, ha a megrendelés logisztikai vagy technikai okokból több csomagban kerül kiszállításra – a szállítás ingyenes.

5.9.       A szállítás díjáról webáruházunkban tájékozódhat.  A Webáruházból megrendelt termék kiszállítása kizárólag Magyarország területére, létező magyarországi FOXPOST csomagpontra történik.

5.10.   Felelős gyártóként a környezettudatosság, gazdaságosság szempontjait szem előtt tartva, valamint az erőforrások pazarlásának elkerülése érdekében, ellenkező bizonyításig vélelmezzük azt, hogy a felhasználó (Vásárló) nem kívánja átvenni a webáruházunkból rendelt csomagját, ha egy felhasználó (Vásárló) által, illetve több felhasználó által, de egy lakcímről megrendelt csomag legalább háromszor raktárunkba át nem vett csomagként visszaérkezik. Ezen esetek megvalósulása esetén, a további vásárlásaira korlátozást vezetünk be, miszerint a fizetési módok kiválasztásánál utánvétes fizetést nem, csak előre fizetést áll módunkban elfogadni.

 

6.    Elállás joga

 6.1.       A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a Vásárlónak joga van ahhoz, hogy a Szolgáltatóval kötött Szerződéstől indokolás nélkül elálljon.

6.2.       A Vásárló a 6.1. pont szerinti elállási jogát

–  az árunak,

–   több áru adásvételekor, ha az egyes áruk szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott árunak,

–  több tételből vagy darabból álló áru esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

– ha az árut meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

6.3.       A vásárló az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és az áru átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

6.4.       A Vásárló elveszíti az elállási jogát, amennyiben, a tisztítószer csomagolását, illetve palackját olyan módon bontja fel, illetve azon olyan változtatást eszközöl, aminél fogva a palackot visszazárni már nem lehet, a palackból kifolyik, vagy szivárog a tisztítószer.

6.5.       A Vásárló elveszíti az elállási jogát, amennyiben, a termék palackja deformálódott, vagy azt más, alakváltozást, vagy egyéb sérülést eredményező hatás érte.

6.6.       A Vásárló elveszíti az elállási jogát, amennyiben a palack kibontása után a tisztítószerből a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges, azaz kipróbálási célú használatot meghaladó mennyiséget használt fel.

6.7.       A Vásárló elveszíti az elállási jogát, ha a tisztítószert bármely módon beszennyezte, vagy vegyítette.

6.8.          A Vásárló elállási jogát erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával vagy – választása szerint – a jelen ÁSZF 1. számú mellékletét képező elállási nyilatkozatminta felhasználásával gyakorolhatja. A Vásárló elállási joga gyakorlásáról a termék visszaküldésével egyidejűleg a visszaküldési űrlapon is nyilatkozhat. A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

6.9.        A Vásárló az elállási jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatát – postai úton, vagy e-mail útján – köteles eljuttatni a Szolgáltató alábbi elérhetőségeinek valamelyikére:

Postacím: 3501 Miskolc, Pf: 46.

E-mail: ertekesites@brillmasters.com

6.10.   A Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a 6.13. pontban megjelölt elállási határidőben az elállási nyilatkozatát a Szolgáltató 6.9. pontban foglalt elérhetőségeinek valamelyikére eljuttatja.

6.11.   Ha a Vásárló a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően a Szerződéstől eláll, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a szállítási költséget is.  Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre. A Szolgáltató a visszatérítést mindaddig visszatarthatja, amíg a Vásárló az árut vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a Szolgáltató a kettő közül a korábbi időpontot veszi figyelembe.

6.12.    A Szolgáltató a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz. A Vásárló kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat – a Vásárlót e fizetési mód alkalmazásából adódóan semmilyen többletköltség nem terheli. A Vásárló által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladó-t felelősség nem terheli.

6.13.    A Vásárló köteles a terméket a Szolgáltatónak késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni. A visszaküldési határidő betartottnak minősül, ha a Vásárló a 14 (tizennégy) napos határidőben a terméket a Szolgáltatónak elküldi. A Vásárló a visszaküldéshez saját költségére, az általa tetszőleges szállítási módot (postai utat, futárszolgálatot) veheti igénybe. A termék visszaküldésének, visszaszolgáltatásának közvetlen költsége a Vásárlót terheli.    Utánvéttel vagy portósan feladott küldeményeket nem áll módunkban elfogadni.      A Vásárló a terméket az alábbi címre küldheti vissza:

BrillMasters Hungary Zrt.

     3527 Miskolc, Besenyői u.24.

6.14.   Felhívjuk a Vásárló figyelmét az értékcsökkenés iránti felelősségére! A Vásárló az termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges, kipróbálási célú használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

7.    Hibás teljesítés , termékszavatosság, kellékszavatosság

7.1.          A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján a Szolgáltatóval megkötött azon szerződések esetén, amikor a Vásárló fogyasztónak minősül.

7.2         Kellékszavatosság

7.3.       Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a termékteljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

7.4.       Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Fogyasztó és vállalkozás közötti – ingó dolognak minősülő áru adásvételére, digitális tartalom szolgáltatására vagy digitális szolgáltatások nyújtására irányuló – szerződés esetén Ön a kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát a vállalkozás költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

7.5.       Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

7.6.       Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

7.7.       Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított egy éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a(z) Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított egy év eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

7.8         Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 7.14. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

7.9.       Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

7.10.   Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

7.11.   Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

7.12.   Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

7.13.   A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

7.14.   Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított

 

8.     Panaszkezelés és egyéb jogérvényesítő lehetőségek

8.1.       A Vásárló a termékkel vagy a BrillMasters Hungary Zrt. tevékenységével kapcsolatos vásárlói/fogyasztói kifogásait – írásban vagy szóban telefonon terjesztheti elő:

BrillMasters Hungary Zrt.

Székhely:4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy. u. 42. 1. em. 4.

Levelezési cím, panaszkezelés: 3501 Miskolc, Pf: 46.

Tel: +36-46/ 542-580

E-mail: ertekesites@brillmasters.com

8.2.       Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a BrillMasters Hungary Zrt. a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz.

8.3.                        Szolgáltató a  Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

8.4.        Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint jár el.

8.5.       A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja, azaz ezen határidőn belül a vásárlói panaszra adott válasz postai továbbítása iránt (feladás) intézkedik.

8.6.       A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót az elutasítás indokáról, valamint arról, hogy a Vásárló a panasz jellegétől függően mely hatóság, vagy békéltető testület eljárást kezdeményezheti.

8.7.       Amennyiben a Szolgáltató és a Vásárló között esetlegesen fennálló jogvita a Szolgáltatóval folytatott tárgyalások során nem rendeződik, a Vásárló bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá – amennyiben a Vásárló fogyasztónak minősül – fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vásárló számára:

  • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
  • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

8.8.       A Szolgáltató webáruháza Magyarországon működik és karbantartását is itt végzik, azonban a Webáruház más országból is meglátogatható. A felek között jelen ÁSZF alapján létrejövő jogviszonyokra és/vagy a felek között kialakuló jogvitákra az irányadó jog a magyar jog. Amennyiben a Vásárló fogyasztónak minősül, úgy a Pp. 26.§ (1) bekezdés alapján a fogyasztóval szemben jelen szerződésből eredő vitás ügyekben a fogyasztó belföldi lakóhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes. Egyéb ügyekben a Szolgáltató székhelye szerinti illetékes és hatáskörrel rendelkező bíróságot kötik ki a felek, mint illetékes bíróságot.

 

9.     Termék(ek) visszaküldése Szolgáltató részére

 9.1.       Vásárló által kifogásolt termék(ek) visszaküldésével egyidejűleg a Vásárló a Szolgáltató felé legalább az alábbi adatok írásbeli (email/papír alapú) közlésére köteles:

− megrendelő személyes adatai (neve, címe, email címe, telefonszáma),

− megrendelés időpontja;

− Számla száma: (a számla száma a számla jobb felső sarkában a „Számlasorszám” felirat alatt található  jelsor)

− visszaküldött termék(ek) megnevezése, mennyisége,

− a panasz pontos leírása, fotóval vagy más módon történő igazolása, valamint a

− Vásárlói igény (elállás, vagy csere) pontos, konkrét megjelölése.

9.2.       A panaszkezelési eljárást – a jelen ÁSZF 2. sz. mellékletét képező – Visszaküldési űrlap kitöltése jelentősen meggyorsítja, ezért ennek használata és Szolgáltató részére történő megküldése javasolt. (Visszaküldési űrlap kitöltése esetén további adat (ld. 9.1.) megadására nincs szükség).

9.3.        A Vásárló a termék(ek) visszaküldéséhez tetszőleges szállítási módot (postai utat, futárszolgálatot) vehet igénybe. A termék(ek) visszaküldésének közvetlen költsége a Vásárlót terheli. A Vásárló a terméke(ke)t az alábbi címre küldheti vissza:

BrillMasters Hungary Zrt.

3527 Miskolc Besenyői u. 24.

 

10.     Szerzői jogok

 10.1.      Miután a www.brillmasters.com mint weboldal és annak tartalma szerzői jogi műnek  minősül és/vagy iparjogvédelmi oltalom alatt áll, tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

10.2.    A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire.

10.3.    Tilos a www.brillmasters.com weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a www.brillmasters.com weboldal vagy annak bármely része módosítható vagy indexelhető.

10.4.    A www.brillmasters.com név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

 

11.     Adatkezelési szabályok

 11.1.     A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: www.brillmasters.com

 

12.     Vegyes rendelkezések

 12.1.    Szolgáltató és a Vásárló vitás ügyeiket elsősorban békés úton próbálják rendezni. Vásárló és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik az ÁSZF 8.8. pontjában megjelölt Bíróság illetékességét.

12.2.    Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

12.3.    A BrillMasters Hungary Zrt. a weboldala működése során esetlegesen, bármely okból felmerülő szoftverhibákért felelősséget nem vállal. Hiba esetén a Szolgáltató kéri Vásárlóit, hogy a hiba lehető legrövidebb időn belüli elhárítása, illetve a szükséges intézkedések megtétele érdekében szíveskedjenek tájékoztatni az Szolgáltatót a 8.1. pontban megadott elérhetőségek valamelyikén.

Általános szerződési feltételek hatályba lépése: 2023. 10. 31.

 

  1. sz. melléklet

Elállási nyilatkozat

(Kérjük, csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza) 45/2014. (II. 26.)Korm. rendelet

Szolgáltatói tájékoztatás

Elállás esetén kérjük olvassa el a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) idevonatkozó rendelkezéseit.

Kérjük csak azokat a termékeket küldje vissza elállás esetén, amiket az ÁSZF 6. szakasza meghatároz.

Webáruház adatai termék visszaküldése esetén:

Visszaküldési cím: BrillMasters Hungary Zrt. 3527 Miskolc Besenyői u.24.

E-mail: ertekesites@brillmasters.com

Telefon: 06-46/542-580

Amennyiben a Vásárló az elállási jogát a Termék átvételét követően, de törvényes határidőn belül gyakorolta, és az általa vásárolt termék az ÁSZF 6. szakasza alapján visszaküldendő, a Szolgáltató a Vásárló részére visszatérítendő összeget mindaddig visszatartja, amíg a termék beérkezik a Vásárlótól, a fenti szolgáltatói címre, illetve amíg nem kapunk igazolást a Vásárlótól, hogy a terméket a fenti címre visszaküldte.

A Vásárló a termék visszaküldéséhez saját költségére tetszőleges szállítási módot (postai utat, csomagautomatát) vehet igénybe. A termék(ek) visszaküldésének közvetlen költsége a Vásárlót terheli.

Amennyiben a Vásárló a megrendelése során bankkártyával, illetve előre utalással fizetett, akkor nincs további teendője, a pénz visszatérítése a Szolgáltató által ismert bankszámlára történik.

 Vásárló elállása

Címzett: BrillMasters Hungary Zrt.

3527 Miskolc, Besenyői u. 24.;

E-mail: ertekesites@brillmasters.com

A Szolgáltató ÁSZF-jében foglaltakat megismerve alulírott kijelentem, hogy élek elállási jogommal az alábbi termék(ek) adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

Termék megnevezése Termék mennyisége
Rendelés száma: Átvétel időpontja:
Vásárló neve: Vásárló címe:

A termék(ek) vételárának visszatérítését az alábbi bankszámlára kérem:

A bankszámla tulajdonosa:……………………………………………………….

Bankszámlaszám: _ _ _ _ _ _ _ _ – _ _ _ _ _ _ _ _ – _ _ _ _ _ _ _ _

Kérem, és hozzájárulok, hogy a Szolgáltató az általam megadott bankszámlára teljesítse a visszatérítés.

Kelt:

——————————————-

                                                                                                              Vásárló aláírása

Aláírás kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén szükséges

 

 

  1. sz. melléklet

Visszaküldési űrlap

Címzett: BrillMasters Hungary Zrt.

3527 Miskolc, Besenyői u. 24.;

E-mail: ertekesites@brillmasters.com

Visszaküldéssel érintett termékek felsorolása, megrendelés beazonosítása

(Vásárló tölti ki):

Termék megnevezése Termék mennyisége (db) Megnevezés (mi a termék hibája)
Rendelés száma: Vevőszám:
Rendelés dátuma: Szállítólevél száma, dátuma:

Termékek visszaküldésének oka (kérem karikázza be a megfelelő okot; Vásárló tölti ki)

1./ Hibás, vagy sérült a termék                                   2./ A fent megjelölt termék(ek) esetében a

      kérem annak cseréjét                                                   vásárlástól elállok

Szolgáltatói tájékoztatás

Kérjük olvassa el a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) sérült, vagy hibás termék cseréjére, illetve az elállásra vonatkozó rendelkezéseit.

Webáruház adatai termék visszaküldése esetén:

Visszaküldési cím: BrillMasters Hungary Zrt.  3527 Miskolc ,Besenyői u.24.

E-mail: ertekesites@brillmasters.com

Telefon: 06-46/ 542-580

Amennyiben a Vásárló az elállási jogát a Termék átvételét követően, de törvényes határidőn belül gyakorolta, és az általa vásárolt termék az ÁSZF.9. szakasza alapján visszaküldendő, a Szolgáltató a Vásárló részére visszatérítendő összeget mindaddig visszatartja, amíg a termék beérkezik a Vásárlótól, a fenti szolgáltatói címre, illetve amíg nem kapunk igazolást Vásárlótól, hogy a terméket a fenti címre visszaküldte.

A Vásárló a termék visszaküldéséhez saját költségére tetszőleges szállítási módot (postai utat,

csomagautomatát) vehet igénybe. A termék(ek) visszaküldésének közvetlen költsége a Vásárlót terheli. Amennyiben a Vásárló elállási jogával él, és a megrendelése során bankkártyával, illetve előre utalással fizetett, akkor nincs további teendője, a pénz visszatérítése a Szolgáltató által ismert bankszámlára történik.

CSAK abban az esetben kitöltendő a Vásárló részéről, ha a Vásárló elállási jogával élt, és

bankszámlára kéri a vételár utalását!

Alulírott, kérem, és hozzájárulok, hogy a Szolgáltató az általam megadott bankszámlára teljesítse a vételár visszatérítését.

A bankszámla tulajdonosa:……………………………………………………….

Bankszámlaszám: _ _ _ _ _ _ _ _ – _ _ _ _ _ _ _ _ – _ _ _ _ _ _ _ _

Kelt:

                                                                                             ———————————————–

                                                                                                                         aláírás

Aláírás kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén szükséges